In order to ensure the full website experience, we use cookies. By using our website you agree to the terms of use of cookies.

12658 great job offers from 14 sources Looking for employees? Publish job ad

"ShowHeroes SE" Ārvalsts komersanta filiāle

Ārvalstu komersanta filiāle "ShowHeroes SE" ir Vācijas uzņēmuma "ShowHeroes SE" vadībā esoša filiāle Latvijā, kas nodarbojas ar digitālai videi piemērota un mobilajai videi optimizēta video satura izstrādi un izgatavošanu. Uzņēmums izstrādā video satura vadlīnijas, nodrošina satura izstrādi, video montāžu un klipu adaptēšanu dažādiem tehniskajiem un vizuālajiem formātiem. Izgatavotais produkts tiek nodots Latvijas filiāles mātes uzņēmumam Vācijā, kas to izplata tālāk klientiem globālā tirgū.

There are currently no active job ads