In order to ensure the full website experience, we use cookies. By using our website you agree to the terms of use of cookies.

17571 great job offers from 17 sources Looking for employees? Publish job ad

VALSTS POLICIJA

Policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Savu darbu mēs organizējam, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību. Personu tiesības un likumīgās intereses aizsargājam neatkarīgi no to pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma un vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības. Valsts policijai ir piecas reģionālās pārvaldes, kuras ir atbildīgas par policijas darba prioritāšu īstenošanu un policijas pieejamības iedzīvotājiem nodrošināšanu.
 • Jelgava and region
 • 1 week ago
 • 1018 - 1159 (gross)
 • VALSTS POLICIJA
 • Deadline 22.10
 • Jelgava and region
 • 1 week ago
 • 1018 - 1159 (gross)
 • VALSTS POLICIJA
 • Deadline 22.10
 • Riga
 • 1 week ago
 • 886 - 986 (gross)
 • VALSTS POLICIJA
 • Deadline 22.10
 • Riga
 • 1 week ago
 • 784 - 884 (gross)
 • VALSTS POLICIJA
 • Deadline 22.10
 • Riga
 • 1 week ago
 • 900 - 1097 (gross)
 • VALSTS POLICIJA
 • Deadline 22.10
 • Riga
 • 3 weeks ago
 • 940 - 1287 (gross)
 • VALSTS POLICIJA
 • Deadline 07.10