In order to ensure the full website experience, we use cookies. By using our website you agree to the terms of use of cookies.

8357 great job offers from 12 sources Looking for employees? Publish job ad

Valsts Policija

Policijas pienākums ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem. Savu darbu mēs organizējam, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību. Personu tiesības un likumīgās intereses aizsargājam neatkarīgi no to pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma un vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un citas pārliecības. Valsts policijai ir piecas reģionālās pārvaldes, kuras ir atbildīgas par policijas darba prioritāšu īstenošanu un policijas pieejamības iedzīvotājiem nodrošināšanu.
 • Riga
 • 6 days ago
 • 1300 - 1490 (gross)
 • Valsts Policija
 • Deadline 16.08
 • Riga
 • 6 days ago
 • 1300 - 1490 (gross)
 • Valsts Policija
 • Deadline 16.08
 • Riga
 • 1 week ago
 • from 707 (gross)
 • Valsts Policija
 • Deadline 14.08