In order to ensure the full website experience, we use cookies. By using our website you agree to the terms of use of cookies.

8530 great job offers from 12 sources Looking for employees? Publish job ad

Strāvas kabeļu ievilcējs (ar CE Autovadītāja apliecību)

  • Germany
  • 19 - 20 / h. (gross)
  • Wassermann Kabeltechnik GmbH
  • Full time
  • Deadline 16.05
  • 1 month ago
The vacancy has expired and is archived.

Lai atbalstītu mūsu komandu, mēs meklējam pilnas slodzes autovadītāju CE kat., ieskaitot kabeļa ieklāšanu.

 

Darba apraksts:

 

-          Strāvas kabeļu ievilkšana līdz 525 kV vidējā un augstsprieguma kabeļu jomā cauruļu sistēmās, rakšanas tranšejās, apakšstacijās, tuneļos un uz augstsprieguma balstiem.

-          Vadīt un apkalpot transportlīdzekļus un iekārtas, ko izmanto kabeļu ieguldīšanai (piemēram, vinčas, dzinēji un citas mašīnas un ierīces).

-          Kravas automašīnu vadīšana, trošu piekabju transportēšana un uzstādīšana, tostarp uztīšanas un attīšanas procesa darbība un uzraudzība.

-          Elektrisko pārbaužu sagatavošana, īstenošana un uzraudzība (piemēram, kabeļa apvalka MV pārbaude utt.).

-          Dalība veikto darbu dokumentācijā atbilstoši projekta gaitai.

-          Darbību veikšana ciešā sadarbībā ar uzraugošo objekta vadītāju.

-          Strādāt atbilstoši jaunākajām darba aizsardzības praksēm.

-          Pabeigt uzticētos uzdevumus, kad tie rodas maiņas laikā.

 

Prasības:

 

-          Vairāku gadu profesionālā pieredze līdzīgos darbos ir ļoti vēlama, bet nav obligāta

-          Profesionāla apmācība saistībā ar kabeļu ieguldīšanas nozari ir vēlama, bet nav obligāta

-          Spēja strādāt ar rokām

-          Esiet uzticams, organizēts, elastīgs un strādājiet patstāvīgi

-          Personīga apņemšanās, labas komunikācijas prasmes un spēja strādāt komandā

-          Spēja pielāgoties dinamiskai darba videi un strādāt stingri noteiktos termiņos

-          Spēja strādāt rūpīgi un saskaņā ar labāko drošības praksi

-          Iespēja strādāt maiņās Vācijā

-          CE klases vadītāja apliecība, 95. kods

-          Vēlama pieredze darbā ar iekraušanas celtņiem (Atlas, Hiab vai līdzīgiem).

-          Vācu valodas zināšanas B1 līmenī, angļu valodas zināšanas tiek uzskatītas par priekšrocību

 

Mūsu piedāvājums:

 

- Vismaz 40 darba stundas nedēļā, ikgadējais atvaļinājums 30 dienas, dienas nauda.

- Maiņu periodā tiks nodrošināta pilna izmitināšana.

- Maiņas sākot no 8 nedēļām strādājot Vācijā un 1-2 nedēļas Latvijā. Kandidātam ir tiesības pēc vēlēšanās pagarināt maiņu.

- Apmaksa sākot no 19 EUR/h Brutto pārbaudes laikā un 20 EUR/h pēc pārbaudes laika.

 

To support our team, we are looking for a full-time truck driver incl. cable layer (m/f/d) as soon as possible.   

 

Job Description:

-          Laying of power cables up to 525 kV in the field of medium and high voltage cabling in pipe systems, excavation trenches, substations, tunnels and on high voltage pylons.

-          Driving and operating vehicles and machines used in cable laying (e.g. winches, thrusters and other machines and devices).

-          Driving trucks, transport and installation of cable trailers including operation and monitoring of the winding and unwinding process.

-          Preparation, implementation and monitoring of electrical tests (e.g. MV test on the cable sheath, etc.).

-          Participation in the documentation of performed work according to the progress of the project.

-          Conducting activities in close coordination with the supervising site manager.

-          Work in compliance with the latest occupational safety practices.

-          Complete assigned tasks as they arise during the shift.

 

Requirements:

 

-          Several years of professional experience in similar jobs is highly desirable, but not required

-          Professional training related to the cable laying industry is desirable, but not required

-          Excellent manual skills

-          Be reliable, organized, flexible and work independently

-          Personal commitment, good communication skills and ability to work in a team

-          Ability to adapt to a dynamic work environment, and perform under strict deadlines

-          Ability to work carefully and in accordance with the best safety practices

-          Ability to work shifts in Germany

-          Driving license class CE, code 95

-          Experience working with loading cranes (Atlas, Hiab or similar) is desirable

-          German knowledge B1 category, English knowledge is an advantage

 

Our offer:

 

-          Minimum 40 working hours a week, annual vacation 30 days, daily sustenance allowance.

-          Full accommodation will be provided during the shift period.

-          Shifts starting at 8 weeks working in Germany and 1-2 weeks in Latvia. Candidate has a right to prolong the shift as desired.

-          Pay starting with 19 EUR/hr Brutto during the probational period and 20 EUR/hr after the probational period.

ID: 661e656511743 380 3
The vacancy has expired and is archived.