Šajā interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, kas uzkrāj datus, lai palīdzētu Jums piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Close

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi

1.1. Tīmekļa vietnes www.visidarbi.lv (turpmāk – Visidarbi) lietošanas noteikumi ir saistoši visiem tās lietotājiem.

1.2. Visidarbi lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ir jebkura Visidarbi reģistrēta vai nereģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē Visidarbi un izmanto tās sniegtos pakalpojumus un iespējas.

1.3. Visidarbi piedāvā visiem tās Lietotājiem noteikta satura un pakalpojumu klāstu (darba meklētājiem – darba devēju publicēto darba sludinājumu (turpmāk – Sludinājumi) apkopošanu un aplūkošanu no trešo pušu tīmekļa vietnēm (turpmāk – Avoti) un Visidarbi, atbilstošu darba piedāvājumu pasūtīšanu e-pastā; darba devējiem - Sludinājumu publicēšanu un/vai izcelšanu Visidarbi).

1.4. Reģistrētiem Lietotājiem, kuriem ir izveidots savs lietotāja konts, bez pakalpojumiem un iespējām, kas ir pieejami pārējiem nereģistrētiem Lietotājiem, ir pieejamas vairākas citas iespējas (darba meklētājiem – interesējošo Sludinājumu saglabāšana, Sludinājumu meklēšanas vēsture, atbilstošu darba piedāvājumu pasūtīšanas e-pastā kritēriju mainīšana; darba devējiem – publicēto Sludinājumu labošana, dzēšana un kopēšana).

1.5. Visidarbi sniegtie pakalpojumi un iespējas darba meklētājiem ir bezmaksas, savukārt darba devējiem - par maksu.

1.6. Visidarbi nav atbildīgs par Sludinājumiem, kuri tiek apkopoti no Avotiem. Visidarbi nav iespējams ietekmēt un pārvaldīt šādu Sludinājumu saturu, jo Visidarbi nav Avotu pārzinis. Sludinājumi, kuri tiek apkopoti no Avotiem, Visidarbi Sludinājumu meklēšanas rezultātos atspoguļojas automātiski, un Visidarbi nepārbauda šos Sludinājumus. Visidarbi neuzņemas nekādu atbildību un atsakās no jebkādas atbildības par Sludinājuma, kas apkopots no Avota, saturu, precizitāti, pilnīgumu, likumību, uzticamību un pieejamību.

1.7. Visidarbi izmantošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, arī visiem tajos izdarītajiem grozījumiem.

1.8. Katrs Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Visidarbi.

1.9. Ja Lietotājs neievēro šos lietošanas noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

2. Lietotāja konta reģistrācija un slēgšana

2.1. Lai kļūtu par reģistrētu Lietotāju, darba meklētājs vai darba devējs aizpilda Visidarbi esošo reģistrācijas anketu.

2.2. Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust trešām personām savus Lietotāja konta piekļuves datus – lietotājvārdu un paroli.

2.3. Visi Lietotāja personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un netiek izpausti trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad tos pieprasa Latvijas Republikas tiesībsargājošās iestādes.

2.4. Ja Lietotājs nepiekrīt Visidarbi lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk izmantot reģistrētam Lietotājam pieejamās iespējas, viņš var atteikties no Lietotāja konta, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz info@visidarbi.lv.

3. Autortiesības, informācijas un satura materiālu publicēšana

3.1. Visidarbi datu bāze (tuprmāk – Sistēma), visas radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Visidarbi īpašums un autortiesību objekts.

3.2. Jebkurš Lietotājs izmanto informāciju, kas iegūta no Sistēmas, tikai lietotāja vajadzībām personāla vai darba meklēšanas nolūkā.

3.3. Lietotājs nedrīkst izdarīt jebkādas darbības, kas būtu vērstas uz Sistēmas pilnu vai daļēju kopēšanu, bojāšanu vai tās darbības traucēšanu, to skaitā izmantojot jebkuras datorprogrammas (aplikācijas, skriptus, komandrindu pieprasījumus u.c.).

3.4. Nesankcionēta informācijas, tai skaitā Sludinājumu, pārpublicēšana no Visidarbi ir aizliegta, izņemot Sludinājumus, kas apkopoti no Avotiem. Ja vēlaties izmantot Visidarbi publicēto informāciju un/vai pārpublicēt Sludinājumus, lūdzu, nosūtiet e-pastu ar pieprasījumu uz info@visidarbi.lv.

4. Sludinājuma pievienošana un izcelšana

4.1. Lai pievienotu un/vai izceltu Sludinājumu Visidarbi, darba devējs var būt gan reģistrēts, gan nereģistrēts Lietotājs.

4.2. Sludinājuma teksts pievienojams latviešu valodā un, ja darba devējs to uzskata par nepieciešamu, svešvalodā – krievu un/vai angļu valodā.

4.3. Darba devējs Sludinājumā nedrīkst iekļaut diskriminējošas prasības saskaņā ar Darba likumu.

4.4. Par Visidarbi ievietotā Sludinājuma informācijas saturu, tā atbilstību Darba likumam un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pilnā mērā atbild Sludinājumā minētais darba devējs.

4.5. Visidarbi patur tiesības labot vai dzēst Sludinājumu, kurš ir publicēts Visidarbi (izņemot Sludinājumu, kas tiek apkopots no Avota), kurā ir norādīta kļūdaina vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstoša informācija, paziņojot par to darba devējam.

4.6. Sludinājuma pievienošana un/vai izcelšana notiek uzreiz pēc apmaksas veikšanas par izvēlēto pakalpojumu, izvēloties atbilstošu apmaksas veidu (Swedbank, SEB banka, Nordea, DNB banka, PayPal, VISA, Mastercard, American Express). Apmaksas problēmu gadījumā, lūdzu, nosūtiet e-pastu ar pieprasījumu uz info@visidarbi.lv.

Atpakaļ uz sarakstu