Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājaslapas lietošanas pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājaslapu, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanas nosacījumiem.

Lieliskas 29367 darba iespējas no 22 avotiem Meklējiet darbiniekus? Publicēt vakanci

Lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie lietošanas noteikumi.

1.1. Tīmekļa vietnes www.visidarbi.lv (turpmāk – Visidarbi) lietošanas noteikumi ir saistoši visiem tās lietotājiem.

1.2. Visidarbi lietotājs (turpmāk – Lietotājs) ir jebkura Visidarbi reģistrēta vai nereģistrēta fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē Visidarbi un izmanto tās sniegtos pakalpojumus un iespējas.

1.3. Visidarbi piedāvā visiem tās Lietotājiem noteikta satura un pakalpojumu klāstu. Savukārt reģistrētiem Lietotājiem, kuriem ir izveidots savs Lietotāja konts, ir pieejams plašāks pakalpojumu un iespēju klāsts.

1.4. Visidarbi sniegtie pakalpojumi fiziskām personām, kuras meklē darbu (turpmāk – Darba Meklētāji), ir bezmaksas, savukārt juridiskām vai fiziskām personām, kuras meklē darbiniekus (turpmāk - Darba Devēji) - par maksu.

1.5. Visidarbi Darba Meklētājiem piedāvā Darba Devēju publicēto darba sludinājumu (turpmāk – Sludinājumi) apkopošanu un aplūkošanu no Visidarbi un trešo pušu tīmekļa vietnēm (turpmāk – Avoti), pieteikšanos Sludinājumiem un citas iespējas, savukārt Darba Devējiem - Sludinājuma publicēšanu Visidarbi un citus pakalpojumus.

1.6. Visidarbi izmantošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, arī visiem tajos izdarītajiem grozījumiem.

1.7. Katrs Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto Visidarbi.

1.8. Ja Lietotājs neievēro šos lietošanas noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

 

2. Lietotāja konta reģistrācija un slēgšana.

2.1. Lai kļūtu par reģistrētu Lietotāju, Darba Meklētājs vai Darba Devējs aizpilda Visidarbi esošo reģistrācijas anketu.

2.2. Lietotājs apņemas paturēt noslēpumā un neizpaust trešām personām savus Lietotāja konta piekļuves datus – lietotājvārdu un paroli.

2.3. Visi Lietotāja personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un netiek izpausti trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, kad tos pieprasa Latvijas Republikas tiesībsargājošās iestādes.

2.4. Ja Lietotājs nepiekrīt Visidarbi lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk izmantot reģistrētam Lietotājam pieejamās iespējas, viņš var atteikties no Lietotāja konta, nosūtot e-pastu ar pieprasījumu uz info@visidarbi.lv.

 

3. Darba Meklētāja iespējas, tiesības un pienākumi.

3.1. Darba Meklētājs Sludinājumam var pieteikties gan kā nereģistrēts Lietotājs, gan kā reģistrēts Lietotājs. Lai pieteiktos Sludinājumam, Darba Meklētājam jāienāk savā Lietotāja kontā vai jāaizpilda pieteikuma forma, papildus pēc izvēles pievienojot arī pieteikuma dokumentus. Darba Meklētājs, piesakoties Sludinājumam, piekrīt nodot savus personas datus un pieteikuma dokumentus apstrādei Darba Devējam ar mērķi piedalīties Sludinājuma vakances konkursā, lai iegūtu darbu. Ja Darba Meklētājs pieteikšanās brīdī ir bijis kā reģistrēts Lietotājs, kas ienācis savā Lietotāja kontā, tad Darba Meklētājam Sludinājuma vakances konkursa laikā ir iespēja atsaukt savu pieteikumu Sludinājumam, ienākot savā Lietotāja kontā.

3.2. Darba Meklētājam, ienākot savā Lietotāja kontā, ir iespēja pārvaldīt savus pieteikuma dokumentus, dzēšot vai augšupielādējot jaunus dokumentus, kā arī, piesakoties Vakancei, atzīmēt tikai atsevišķus dokumentus, kas būs pieejami Darba Devējam, izvērtējot saņemtos pieteikumus Sludinājumam. Lietotāja kontam pievienotie pieteikuma dokumenti nekādā citā veidā Darba Devējiem nebūs pieejami apstrādei, ja Darba Meklētājs pats pēc brīvas gribas nebūs pievienojis tos Sludinājuma pieteikuma formai.

3.3. Darba Meklētājs, ienākot savā Lietotāja kontā, var pārvaldīt e-pasta paziņojumus par Sludinājumiem, dzēšot vai mainot uzstādījumus esošajos e-pasta paziņojumos vai pievienojot jaunus e-pasta paziņojumus.

3.4. Darba Meklētājam, ienākot savā Lietotāja kontā, ir iespēja atteikties vai pierakstīties jaunumu saņemšanai no Visidarbi.

 

4. Darba Devēja iespējas, tiesības un pienākumi. Sludinājuma saturs.

4.1. Visidarbi piedāvā savus pakalpojumus tikai reģistrētiem Darba Devējiem, kuriem ir izveidots Lietotāja konts.

4.2. Darba Devējam, reģistrējoties vai ienākot savā Lietotāja kontā, iespējams iegādāties tiešsaistē izvēlētos pakalpojumus. Pirkuma veikšanai tiešsaistē pieejami tādi apmaksas veidi kā Swedbank, kredītkarte vai PayPal. Ja Darba Devējam nav iespējams veikt maksājumu tiešsaistē, izmantojot piedāvātos apmaksas veidus, ir iespējams saņemt rēķinu no Visidarbi pārstāvja maksājuma veikšanai ar pārskaitījumu no jebkuras bankas.

4.3. Pēc tiešsaistes maksājuma vai rēķina apmaksas veikšanas, izvēlētie pakalpojumi Darba Devējam tiek aktivizēti un pieejami izmantošanai, ienākot Lietotāja kontā.

4.4. Lai publicētu Sludinājumu, Darba Devējam jāienāk savā Lietotāja kontā, kur jāizvēlas un jāaizpilda atbilstoša Sludinājuma forma.

4.5. Darba Devēja pienākums ir Sludinājumā nenorādīt savu e-pastu, lai kandidāti pieteikšanos Sludinājumam varētu veikt, izmantojot Visidarbi pieteikšanās formu.

4.6. Darba Devēja pienākums ir Sludinājumā neiekļaut diskriminējošas prasības saskaņā ar Darba likumu.

4.7. Darba Devēja pienākums ir pievienot Sludinājumu latviešu valodā saskaņā ar Valsts valodas likumu, ja Darba Devējs meklē darbinieku darbam Latvijas Republikā un ir Latvijas Republikā reģistrēta valsts un pašvaldību iestāde, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, privāta iestāde, organizācija, uzņēmums vai arī pašnodarbināta persona.

4.8. Ja Darba Devēju Sludinājumā pārstāv starpnieks - Latvijas Republikā reģistrēts personāla atlases uzņēmums vai darbiekārtošanas aģentūra (turpmāk – Starpnieks), tad, saskaņā ar Komersantu - darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - licencēšanas un uzraudzības kārtību, Starpniekam ir pienākums Sludinājumā norādīt Nodarbinātības valsts agentūras izsniegtās licences numuru, licences izdošanas datumu un derīguma termiņu.

4.9. Par Visidarbi ievietotā Sludinājuma informācijas saturu, tā atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām pilnā mērā atbild Sludinājumā minētais Darba Devējs vai Starpnieks.

4.10. Visidarbi patur tiesības labot vai dzēst Sludinājumu, kurš ir publicēts no Visidarbi, un dzēst Sludinājumu, kas tiek apkopots no Avota, kurā ir norādīta kļūdaina, Visidarbi lietošanas noteikumiem neatbilstoša vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem neatbilstoša informācija.

4.11. Visidarbi nav atbildīgs par Sludinājumiem, kuri tiek apkopoti no Avotiem. Visidarbi nav iespējams ietekmēt un pārvaldīt šādu Sludinājumu saturu, jo Visidarbi nav Avotu pārzinis. Sludinājumi, kuri tiek apkopoti no Avotiem, Visidarbi Sludinājumu meklēšanas rezultātos atspoguļojas automātiski, un Visidarbi nepārbauda šos Sludinājumus. Visidarbi neuzņemas nekādu atbildību un atsakās no jebkādas atbildības par Sludinājuma, kas apkopots no Avota, saturu, precizitāti, pilnīgumu, likumību, uzticamību un pieejamību.

4.12. Darba Devējs, ienākot savā Lietotāja kontā, var pārvaldīt saņemtos pieteikumus Sludinājumam. Darba Devējs apņemas apstrādāt saņemtos datus un informāciju, kas iegūta no kandidātiem, kas pieteikušies Sludinājumam, tikai savām vajadzībām personālresursu meklēšanas nolūkā, kā arī nedrīkst tos nodot lietojumā, pārdot vai kā citādi nodot tālāk trešajām personām.

4.13. Darba Devējam, ienākot savā Lietotāja kontā, ir iespēja atteikties vai pierakstīties jaunumu saņemšanai no Visidarbi.

 

5. Autortiesības, informācijas un satura materiālu publicēšana.

5.1. Visidarbi datu bāze (turpmāk – Sistēma), visas radošās izstrādnes, ieskaitot dizainu, tekstus un programmatūras kodu, ir Visidarbi pārziņa SIA “CV-Online Latvia” (vien. reģ. Nr. 40003480317) īpašums un autortiesību objekts.

5.2. Jebkurš Lietotājs izmanto informāciju, kas iegūta no Sistēmas, tikai Lietotāja vajadzībām personāla vai darba meklēšanas nolūkā.

5.3. Lietotājs nedrīkst izdarīt jebkādas darbības, kas būtu vērstas uz Sistēmas pilnu vai daļēju kopēšanu, bojāšanu vai tās darbības traucēšanu, to skaitā izmantojot jebkuras datorprogrammas (aplikācijas, skriptus, komandrindu pieprasījumus u.c.).

5.4. Nesankcionēta informācijas, tai skaitā Sludinājumu, pārpublicēšana no Visidarbi ir aizliegta, izņemot Sludinājumus, kas apkopoti no Avotiem. Ja vēlaties izmantot Visidarbi publicēto informāciju un/vai pārpublicēt Sludinājumus, lūdzu, nosūtiet e-pastu ar pieprasījumu uz info@visidarbi.lv.

 

Rīgā, 2017.gada 3.jūlijā