Darba devēji, meklējot jaunus darbiniekus, pievērš uzmanību ne tikai tam, kādas ir kandidātu zināšanas un pieredze, bet arī viņu sociālajām prasmēm. Kādas tad ir galvenās sociālās prasmes, ko augstu vērtē darba devēji, un kuras noteikti ir vērts attīstīt? To apskatīsim šajā rakstā.

Prasmes var iedalīt divās grupās – zināšanas un tehniskās prasmes jeb “hard skills”, un personības iezīmes un sociālās prasmes jeb “soft skills”. Tehniskās zināšanas (“hard skills”) ir lietas, kas nepieciešamas konkrētā amata pienākumu veikšanai. Turklāt šīs prasmes ir samērā viegli nomērīt. Savukārt sociālās prasmes (“soft skills”) ir grūtāk izmērāmas, taču ne mazāk svarīgas. Darba devēji pievērš lielu uzmanību tam, kādas ir kandidātu sociālās prasmes, jo tās var gan palīdzēt veiksmīgāk pildīt darba uzdevumus, gan atvieglot iekļaušanos jaunā kolektīvā.

 

Šīs ir sociālās prasmes, kas būs noderīgas jebkurā darbavietā:

 

  • Labas komunikācijas prasmes

Labas komunikācijas prasmes ir nepieciešamas jebkurā darbā. Neatkarīgi no tā, vai Tev ikdienā ir jākomunicē ar kolēģiem vai klientiem, ir svarīgi parūpēties par to, lai šī komunikācija ir veiksmīga. Tas nozīmē, ka Tev ir jāspēj skaidri izteikties, nodot informāciju saprotamā veidā gan mutiski, gan rakstiski, kā arī jāprot uzklausīt.

 

  • Spēja pielāgoties mainīgiem apstākļiem

Darba vide bieži vien mēdz būt ļoti dinamiska, tāpēc darbiniekiem ir jāspēj pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Prasme pielāgoties un apgūt jauno tiek augstu vērtēta, jo tas nozīmē, ka Tu spēsi ātri iemācīties nepieciešamo, lai pilnvērtīgi pildītu savus darba pienākumus.

 

  • Spēja sadarboties

Spēja sadarboties ar citiem kolēģiem ir ļoti novērtēta prasme. Ja spēj sadarboties ar citiem neatkarīgi no viņu amata vai darba specifikas, tas nozīmē, ka varēsi produktīvi strādāt pie kopīgiem projektiem un virzīties uz kopīgu mērķu sasniegšanu. Lielā daļā uzņēmumu šis ir svarīgs faktors.

 

  • Prasme risināt problēmsituācijas

Ja sarežģītās situācijās neapjūc un esi motivēts meklēt problēmas risinājumu, tad darba devēja acīs noteikti iegūsi atzinību. Prasme risināt problēmsituācijas savā ziņā iekļauj spēju kritiski domāt, kā arī reizēm pielietot izdomu. Ja spēj būt proaktīvs problēmas risinājuma meklēšanā, kā arī spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, noteikti tiksi novērtēts.